Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Zaolzie

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ NA ZAOLZIU

Zaolzie to nie tylko miejsce, ale również ludzie, którzy tworzą współczesną kulturę narodową Polski i Czech oraz uczą szacunku dla dziedzictwa kulturowego narodu polskiego. Wśród instytucji, które pielęgnują tę ideę jest przede wszystkim szkoła.

Szkolnictwo narodowościowe mniejszości polskiej odgrywa tu bardzo ważną rolę. Poprzez wiadomości z zakresu historii Polski, jej tradycji i kultury pomaga utrzymać tożsamość i wzmacniać poczucie polskości. Rozwija też znajomość języka polskiego i w ten sposób pozwala na współpracę z nielicznymi szkołami na terenie Polski.

Współpracę z Polską Szkołą w Koszarzyskach na Zaolziu rozpoczęła pani Beata Duczymińska w roku szkolnym 2001/2002 i nadal ją kontynuuje ze swoimi podopiecznymi    w klasach I-III.

Košařiska (Koszarzyska) to mała podgórska wioska leżąca w północno-wschodnim regionie Republiki Czeskiej, w pobliżu granicy z Polską i Słowacją. Znajduje się tam pięknie usytuowany budynek, w którym obecnie mieści się szkoła polska, czeska i przedszkole polsko-czeskie. Szkoła jest o tyle nietypowa, że w jednym budynku uczą się uczniowie polsko i czeskojęzyczni. Od roku 2003 szkoła z polskim językiem nauczania połączyła się z czeską placówką i przedszkolem.
 

Przez szereg lat wspólnie podejmowane działania naszej szkoły ze szkołą na Zaolziu obejmowały różnorodne formy, jak prezentacje artystyczne, pisanie listów i życzeń, tworzenie dokumentów w postaci kronik i tekstów zamieszczanych okazjonalnie w czasopiśmie edukacyjnym "Jutrzenka". Do stałego repertuaru należy też przekazywanie sobie upominków na okoliczności świąt czy Dnia Dziecka.

   

Największą atrakcją dla uczniów są wzajemne wizyty. Zazwyczaj co trzy lata społeczności obu szkół uczestniczą we wspólnych spotkaniach integracyjnych.

     

   

   

   

   

   

W ciągu kilku lat współpracy uczniowie mieli także możliwość uczestniczyć w turniejach i grach sportowych, warsztatach plastycznych czy grach terenowych. Brali też udział w spektaklach teatralnych i wspólnym zwiedzaniu ciekawych miejsc.

 

 

WSPÓŁPRACA Z CENTRUM PEDAGOGICZNYM

Współpraca z Zaolziem to również działania artystyczne wśród nauczycieli w Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie. Pani Beata Duczymińska podczas warsztatów plastycznych inspirowała swoimi wytworami plastycznymi. Ze względu na rosnące zainteresowanie wśród nauczycieli i wychowawców świetlic nawiązała się współpraca pani Beaty Duczymińskiej z redakcją czasopisma edukacyjnego "Jutrzenka". I tak od roku 2004 publikowane są co miesiąc propozycje plastyczne w dziale "Sprawne ręce". Z biegiem lat do współpracy tej dołączyło kilku nauczycieli naszej szkoły. Do tej pory na stałe zaangażowane są pani Marta Jafernik, Adriana Jachnicka i Beata Duczymińska. Swoimi pomysłami dzieliła się też pani Justyna Witas.