Przejdź do treści Przejdź do menu

Historia szkoły

Początki szkoły datują się od 24 marca 1930 roku. W roku tym Macierz Szkolna zakupiła od Władysława Micherdy dwie parcele budowlane, na których w latach 1936 - 1939 wzniesiono budynek szkolny dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Żeńskiej. Budowa była możliwa dzięki składkom rodziców, dotacjom Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach oraz Macierzy Szkolnej w Bielsku i Cieszynie.

W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy urządzili w murach szkoły tak zwane Biuro Pracy. Po wojnie, gdy zlikwidowano szkoły niepaństwowe, Macierz Szkolna nie weszła ponownie w posiadanie swojego majątku.


20 stycznia 1949 roku Macierz Szkolna aktem notarialnym darowała obiekt Skarbowi Państwa, przekazując go w użytkowanie Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach. W akcie notarialnym zamieszczono zastrzeżenie, że budynek służyć będzie wyłącznie celom szkolnym, a szkoła otrzyma imię Macierzy Szkolnej. W 1960 roku Kuratorium Okręgu Katowickiego, nie zwracając uwagi na ten notarialny zapis, nadało naszej szkole imię Ludwika Waryńskiego.

Przez wiele lat członkowie Bielskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz dyrekcja szkoły wnioskowali o spełnienie przez władze oświatowe warunków umowy zawartej w 1949 roku. 8 listopada 1991 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku - Białej szkole nadano imię Macierzy Szkolnej.