Przejdź do treści Przejdź do menu

PCK

Szkolne Koła PCK


Zakładane są począwszy od klasy IV szkół podstawowych. Do założenia ich wystarczy 10 osób.

Zadania kół to:

  • pomoc potrzebującym uczniom,
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
  • opieka nad Klubami Wiewiórka,
  • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
  • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Kluczową rolę w działalności SK pełni jego opiekun. Opiekunem jest najczęściej jeden z nauczycieli danej szkoły. Powinien on być animatorem działań koła i łącznikiem z Zarządem PCK.

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK przy SP 3:

A. Jachnicka, M. Komorek