Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

PCK

Szkolne Koła PCK


Zakładane są począwszy od klasy IV szkół podstawowych. Do założenia ich wystarczy 10 osób.

Zadania kół to:

  • pomoc potrzebującym uczniom,
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
  • opieka nad Klubami Wiewiórka,
  • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
  • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Kluczową rolę w działalności SK pełni jego opiekun. Opiekunem jest najczęściej jeden z nauczycieli danej szkoły. Powinien on być animatorem działań koła i łącznikiem z Zarządem PCK.

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK przy SP 3:

A. Jachnicka, M. Komorek