Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski:

Przewodniczący SU - Stefania Kruczek 8b

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

P. Gorzelak, A. Dendys, J. Romańska, A. Lubos, B. Pawlus - Dusik