Przejdź do treści Przejdź do menu

Zawieszenie nauki stacjonarnej

19-03-2021 13:32

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III.

Do dnia 11 kwietnia 2021.zajęcia dla klas I-VIII będą się odbywały w formie zdalnej!