Przejdź do treści Przejdź do menu

Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”

19-01-2022 8:20

Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczyna na terenie województwa śląskiego realizację akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”.

Początkowo w klasach I-III w szkołach podstawowych, a od dnia 15 lutego również w przedszkolach na terenie woj. śląskiego rozpoczęła się akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pt. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli szkół podstawowych klas I-III oraz nauczycieli przedszkolnych.

Każda szkoła i przedszkole zainteresowane udziałem w akcji otrzyma elektroniczny pakiet materiałów edukacyjnych m.in.: plakat opracowany na potrzeby realizacji akcji, ulotki, tablicę edukacyjną z krzyżówką, kolorowankę.

Dodatkowo, w szkołach podstawowych w ramach ww. akcji zostanie zorganizowany konkurs na najbardziej kreatywną realizację #lekcjiHIGIENY pt. „Wirusoochrona".

Akcji towarzyszy hashtag: #wirusoochrona #lekcjaHIGIENY

Prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz przestrzeganie zasad higieny osobistej i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych, pozwoli zachować bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówkach oświatowo-wychowawczych.