Stołówka szkolna - informacje

28-08-2020 14:27

Informacja ajenta dla rodziców dzieci uczących się w budynku przy ul. Osuchowskiego 8.

  1. Koszt obiadu 9,60 zł.
  2. Obiady dla dzieci będą wydawane od środy /tj. 02.09.2020r.
  3. Koszt obiadu jest naliczany w zależności od liczby dni żywienia dziecka w danym miesiącu.
  4. Opłatę za obiady prosimy regulować do 10-go dnia każdego miesiąca na:

P.P.U.H Małgorzata Dańko – Gacek                                                                               

nr rachunku: 61 1540 1261 2001 7243 3101 0001

  1. Każda zgłoszona nieobecność dziecka na obiedzie będzie odliczana w płatności za kolejny miesiąc, natomiast każda niezgłoszona nieobecność nie będzie odliczana.
  2. Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać do godziny 9:00 sms lub telefonicznie na numer tel. 502 730 734.
  3. W miesiącu wrześniu przypada 21 dni żywieniowych .W związku z tym opłata za ten miesiąc wynosi 201,60 zł.

 W razie pytań proszę o kontakt pod nr telefonu : 502 730 734

                                Małgorzata Dańko - Gacek