Ograniczenie funkcjonowania szkoły

06-11-2020 11:25

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wchodzącym w życie z dniem 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół. Klasy I - VIII będą realizowały naukę w trybie zdalnym.