Informacja o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

08-06-2020 10:57

W dniach 12.06. (piątek) oraz 16-18.06. (dni egzaminów) nie odbędą  się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  (zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. -Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).  

Dla uczniów, którym rodzice nie mogą w tym terminie zapewnić opieki, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze (w budynku przy ul. Osuchowskiego).