Procedury w czasie epidemii COVID - 19

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Macierzy Szkolnej w czasie epidemii COVID-19 - szczegóły ...

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W OKRESIE PRACY ZDALNEJ - szczegóły ...

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY OFFICE 365 DLA EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BIELSKU-BIAŁEJ - szczegóły ...