Przejdź do treści Przejdź do menu

Praca w czasie epidemii COVID - 19

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Macierzy Szkolnej  w czasie epidemii COVID-19 obowiązujące od 1 września 2022 - szczegóły...

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Macierzy Szkolnej  w czasie epidemii COVID-19 obowiązujące od 5 kwietnia 2022 - szczegóły...

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Macierzy Szkolnej w czasie epidemii COVID-19 - szczegóły ...

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W OKRESIE PRACY ZDALNEJ - szczegóły ...

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY OFFICE 365 DLA EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BIELSKU-BIAŁEJ - szczegóły ...

ZASADY DZIAŁANIA ŚWIETLICY w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - szczegóły ...

Wniosek rodziców o zorganizowanie zajęć opiekuńczych - plik PDF

Konsultacje dla uczniów i rodziców w czasie pracy zdalnej - plik PDF