Spotkanie z teatrzykiem Kamishibai

Spotkanie z teatrzykiem Kamishibai -

czas umilała naszym najmłodszym pani Maria Kątny.

Copyright © 2010 SP nr 3.