Pracownia Multimedialna

Dnia 7 stycznia 2008 roku biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy szkolnej w Bielsku - Białej otrzymała pracownię multimedialną (ICIM Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Dodatkowe informacje można też uzyskać na stronach: www.efs.gov.pl oraz  www.europa.eu.int.
Na wyposażenie pracowni składają się 4 bogato wyposażone stanowiska uczniowskie, z zainstalowanym m.in. systemem operacyjnym MS Windows Vista Business PL, pakietem biurowym Microsoft Office 2007 Professional Plus Polish oraz z programem "Opiekun ucznia w Internecie"

 

                                              

Cennym dodatkiem do wyposażenia ICIM są 4 oprogramowania edukacyjne: Atlas Świata PWN edycja 2007, Słowniki PWN: Słownik Języka Polskiego, Słownik Wyrazów Obcych i Słownik Poprawnej Polszczyzny"

Tak wyposażona biblioteka szkolna będzie z pewnością miejscem częściej odwiedzanym przez uczniów, stworzy im bowiem nowe możliwości pozyskiwania wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, będzie stanowić doskonałą bazę na rozwijanie przez nich swoich pasji i zainteresowań, będzie spełniać wymogi nowoczesnego centrum informacji.

Copyright © 2010 SP nr 3.