Nasza szkoła

Typ szkoły: publiczna, bezpłatna szkoła podstawowa

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej

Adres: 43 - 300 Bielsko - Biała, ul. Osuchowskiego 8

                                                          ul. Asnyka 30

Liczba uczniów w szkole: 762

Średnia liczba uczniów w klasie: 25

Godziny zajęć: 8.00 - 15.25

Zmiany: klasy I - III w systemie II zmianowym; klasy IV - VII w systemie I zmianowym

Języki obce: język angielski od klasy I

Zajęcia pozalekcyjne:  bezpłatne koła zainteresowań:

  1. wiedzy: historyczne, matematyczne, przyrodnicze, ekologiczne, Wiedzy Biblijnej,
  2. językowe: języka angielskiego, języka polskiego,
  3. informatyczne ,
  4. sportowe: koszykówka, siatkówka, tenis stołowy,piłka nożna, rekreacja ruchowa,
  5. koła czytelnicze, zespół muzyczny, koło teatralne,koła plastyczne, koło dziennikarskie, klub medialny,
  6. zajęcia terapeutyczne,
  7. gimnastyka korekcyjna dla uczniów szkoły.

Bezpłatne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne i socjoterapeutyczne prowadzone przez terapeutów w klasach I - III oraz pedagoga szkolnego w klasach IV - VII.
Indywidualne konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas IV - VII
w stałych terminach, zajęcia rewalidacyjne.

Pracownia multimedialna
Pracownia komputerowa
Dostęp do internetu.

Obiekty sportowe: 2 sale gimnastyczne, sala do gier sportowych,
sala gimnastyki korekcyjnej, 3 boiska, miejsce zabaw dla dzieci 1-3 w ramach programu "Radosna Szkoła"
Świetlica szkolna: czynna w godzinach od 6.30 do 17.00.
Wyżywienie: stołówka i bufet ze zdrową żywnością - prowadzone przez ajenta.
Opieka medyczna: higienistka we wtorki, środy i piątki przez
5 godzin.

Copyright © 2010 SP nr 3.