Kalendarz roku szkolnego

   ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ZEBRANIA

CZWARTKI INFORMACYJNE

13.09.2018

 

 

4.10.2018

22.11.2018

 

 

6.12.2018

17.01.2019

 

28.03.2019

7.03.2019

 

9.05.2019

 

30.05.2019

I Półrocze

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA-10.01.2019

KONFERENCJA PLENARNA-24.01.2019

·         Wystawianie przewidywanych ocen do 30.11.2018

·         Rozdanie kartek z przewidywanymi ocenami- 3.12.2018

·         Zebranie kartek z przewidywanymi ocenami-  5.12.2018

·         Wystawienie ocen- 3.01.2019

FERIE ZIMOWE 11.02.2019-22.02.2019

Zimowa przerwa świąteczna- 23.12.2018-31.12.2018

 

II Półrocze

Rekolekcje wielkopostne 1-3.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna 18-23.04.2019

Egzamin gimnazjalny 10,11,12. 04.2019

Egzamin ósmoklasisty 15,16,17. 04.2019

 

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA-13.06.2019

KONFERENCJA PLENARNA-21.06.2019(18.06.2018)

·         Wystawianie przewidywanych ocen do -24.05.2019

·         Rozdanie kartek z przewidywanymi ocenami-27.05.2019

·         Zebranie kartek z przewidywanymi ocenami  29.05.2019

·         Wystawienie ocen- 7.06.2019

·         Festyn 7.06.2019

·         Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjalnych

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019-21.06.2019- wręczenie świadectw

Pożegnanie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych- 19.06.2019

Terminy wycieczkowe 03.10. 2017, 22.05.2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: dni egzaminów oraz 2 listopada 2018 r. i 2 maja 2019r.