Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2017/2018

W szkole realizowane są cztery innowacje pedagogiczne:

1. Izabela Woźniak , Adrianna Głowacka „Matematyczne zabawy”

 

Jest to propozycja cyklu zajęć  i działań rozwijających w szerszym stopniu umiejętności i zainteresowania matematyczne  u uczniów klas I edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier logicznych.

 

2. Mariola Maryszewska - Kwasny, Błażej Jaszczurowski "Z matematyka za pan brat"

 

Wdrożenie innowacji pedagogicznej z zakresu matematyki  w klasach 4 ma służyć:
a)    rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny,
b)    rozwijaniu zdolności uczniów do skupiania uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzania do końca podjętego zadania,
c)    wyrabianiu umiejętności spostrzegania i rozumienia związków między wielkościami,
d)    zwróceniu uwagi, że nauka matematyki jest potrzebna i może być cie-kawą przygodą.
 

 3. Joanna Śpiewak, Halina Babik - Dziedzic, Krzysztof Gacek "Matematyka jest wszedzie"

 

 Realizując ten program w klasach 7 nauczyciele chcą rozbudzić aktywność intelektualną uczniów oraz wdrożyć ich do:
•    logicznego i poprawnego myślenia,
•    przeprowadzania rozumowań oraz komunikowania ich innym,
•    rozwijania umiejętności opisywania dostrzeganych zjawisk za pomocą modeli matematycznych,
•    posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną,
•    czytania i tworzenia tekstu a w szczególności tekstu w stylu matematycznym, posługiwania się językiem matematyki,
•    planowania i realizacji planu,
•    obrony własnych poglądów jak i krytycznego stosunku do nich oraz umiejętności zmiany zdania pod wpływem słusznych argumentów,
•    samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
•    uświadomić uczniom użyteczności matematyki.
 

4. Marta Jafernik, Barbara Brodka - Gluza "Trening motoryki reki"

 

Program jest skierowany do dzieci z klas pierwszych. Zaplanowane zajęcia realizowane będą raz w tygodniu od października do maja. W ramach innowacji odbywać się będą ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi, oraz doskonalenie czynności samoobsługi.          

 

5. Adrian Bezwiński "Młodzi odkrywcy, konstruktorzy, modelarze" 

 

Cele działań:
­ wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
- kształtowanie umiejętności bezpiecznej i dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej oraz w grupie.
­ kształtowanie pozytywnych cech charakteru np. wytrwałości, cierpliwości, dokładności, poczucia estetyki.
­ promowanie uzdolnień manualnych i technicznych.
- kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania prostych narzędzi.
- doskonalenie umiejętności przestrzennego i logicznego myślenia.
- doskonalenie umiejętności ekonomicznego wykorzystywania materiałów konstrukcyjnych oraz praktycznego wdrażania zasad recyklingu.
­- wdrażanie do właściwego odczytywania rysunków poglądowych prezentujących kolejne etapy  pracy.
- rozwijanie umiejętności pracy za pomocą metody projektu.
- kształtowanie umiejętności pracy ze źródłem historycznym.