EURONET 50/50 max

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnoeuropejskiego projektu Euronet 50/50 max, którego celem jest  ograniczenie zużycia energii w szkole poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50. Metodologia ta zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników w proces zarządzania energią w budynku szkoły oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Ideą projektu jest podział korzyści ekonomicznych wynikających z oszczędzania energii pomiędzy szkołę i władze lokalne. 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli środków efektywności energetycznej będzie wypłacone szkole, a drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz lokalnych, które płacą rachunki.

Projekt zakłada kształtowanie edukacji ekologicznej poprzez podniesienie wiedzy i świadomości uczniów w zakresie wykorzystania energii w szkole, zmiany zachowań uczniów i nauczycieli dotyczących wykorzystania energii, zaangażowanie społeczności szkolnej w zarządzanie energią w celu osiągnięcia lepszej efektywności energetycznej oraz daje szanse, że przyszłe pokolenia będą korzystały z energii w bardziej odpowiedzialny sposób i wpłyną pozytywnie na zachowanie swoich rodzin. 

 

Skład komisji ds. zarządzania energią - plik PDF

Harmonogram działań w ramach projektu EURONET 50/50 max w roku szkolnym 2015/2016 - plik PDF

Regulamin szkolnego konkursu na grę planszową - plik PDF

Wyniki szkolnego konkursu na grę planszową = plik PDF