Dokumenty szkolne

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej - plik PDF

zobacz szczegóły...

2. Regulamin Rady Rodziców - plik PDF

zobacz szczegóły...

3. Regulamin przyznawania stypendium

zobacz szczegóły,,,

4. Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2020 - plik PDF

zobacz szczegóły...

5. Koncepsja pracy szkoły na lata 2016-2019 - plik PDF

zobacz szczegóły...

6. Koncepsja pracy szkoły na lata 2015-2018 - plik PDF

zobacz szczegóły...

7. Sylwetka absolwenta - plik PDF

zobacz szczegóły...

8. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny na lata 2017-2020

zobacz szczegóły...

Harmonogram działań w roku szolnym 2018/2019 - zobacz szczegóły...

9. Szkolny Program Dydaktyczny na rok szkolny 2017-2018

zobacz szczegóły...

10. Ogólne zasady przebywania uczniów w szkole - plik PDF

zobacz szczegóły...

11. Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2018/2019

Podręczniki dla klas I - VIII

Ćwiczenia dla klas I - VIII

Podręczniki i ćwiczenia dla klas III gimnazjalnych

12.  Wyniki ewaluacji wewnętrznej (przeprowadzonej w roku szkolnym 2012-2013) - plik PDF

zobacz szczegóły...

Copyright © 2010 SP nr 3.