Dokumenty szkolne

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej - plik PDF

zobacz szczegóły...

2. Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2020 - plik PDF

zobacz szczegóły...

3. Koncepsja pracy szkoły na lata 2016-2019 - plik PDF

zobacz szczegóły...

4. Koncepsja pracy szkoły na lata 2015-2018 - plik PDF

zobacz szczegóły...

5. Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2017 - plik PDF

zobacz szczegóły

6. Sylwetka absolwenta - plik PDF

zobacz szczegóły...

7. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny na lata 2017-2020

zobacz szczegóły...

     Harmonogram działań - Szkoła Podstawowa - zobacz szczegóły...

     Harmonogram działań - Gimnazjum - zobacz szczegóły...

8. Szkolny Program Dydaktyczny na rok szkolny 2017-2018

zobacz szczegóły...

9. Ogólne zasady przebywania uczniów w szkole - plik PDF

zobacz szczegóły...

10. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

zobacz szczegóły ...

11.  Wyniki ewaluacji wewnętrznej (przeprowadzonej w roku szkolnym 2012-2013) - plik PDF

zobacz szczegóły...

Copyright © 2010 SP nr 3.