Komunikaty

2014.07.08

Komunikat dotyczący bezpłatnych podręczników dla uczniów klas pierwszych

Na podstawie ustawy z dn. 30.05.2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw rodzice dzieci, które od września 2014 roku będą uczniami klasy I szkoły podstawowej nie ponoszą kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Pierwszoklasiści otrzymają darmowy podręcznik przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Nasz elementarz". Ponadto zostanie udzielona dotacja celowa na zakup dla tych uczniów podręcznika lub materiałów edukacyjnych do języka obcego oraz materiałów ćwiczeniowych.


Powrót
Copyright © 2010 SP nr 3.