Komunikaty

2020.03.17

Rekrutacja do klas 1

Uwaga Rodzice!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli oraz klas I w szkołach podstawowych.
 
Zgodnie z harmonogramem trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy składać w przedszkolu/szkole.
 
W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. 
 
Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.
 

Powrót
Copyright © 2010 SP nr 3.