Komunikaty

2018.03.07

Rekolekcje wielkopostne - informacja

Rekolekcje wielkopostne odbędą się w parafiach p.w. Trójcy Przenajświętszej i Najświętszego Serca Pana Jezusa w dniach od 12.03 – 14.03.br. W kościele p. w. Trójcy Przenajświętszej spotkania rekolekcyjne zostały zorganizowane dla: klas I - III w godz. 8.00–9.30,  klas IV –VI  w godz. 10.00 – 11.30, klas VII SP oraz II i III Gim.- w godz. 12.00 – 13.30.

Szkoła zapewni opiekę nad uczniami podczas trwania rekolekcji tylko w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej. Uczniowie udają się do kościoła  i wracają do szkoły pod opieką wyznaczonych nauczycieli (zgodnie  z  przygotowanym  harmonogramem).

Uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje religii, uzyskują częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych – uczestnictwo w rekolekcjach jest dla nich obowiązkowe.

Uczniowie, którzy nie będą brali udziału w rekolekcjach w kościele, pozostaną w szkole pod opieką wychowawców świetlicy.

Uczniowie, którzy nie są objęci katechizacją, a wyrażą chęć udziału w rekolekcjach, mogą w nich uczestniczyć  po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.

W dniach od 12 - 14.03.2018r zajęcia lekcyjne będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji poza godzinami wyjścia do kościoła, natomiast nie będą odbywały się sprawdziany, klasówki, kartkówki oraz nie będą zadawane zadania domowe.


Powrót
Copyright © 2010 SP nr 3.