Komunikaty

2016.03.29

UWAGA!

Od 4 kwietnia 2016 następuje zmiana czasu  trwania przerw międzylekcyjnych; przerwy 5 minutowe zostają wydłużone do 10 minut (dotyczy przerwy 1 i 8). Szczegółowe informacje zostaną podane uczniom przez wychowawców.


Powrót
Copyright © 2010 SP nr 3.