Komunikaty

2016.01.29

KOMUNIKAT

W związku wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942), Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące rekrutacji.

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr ON.0050.967.2016.MZO w sprawie harmonogramu dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Załącznik do Zarządzenia  Prezydenta Miasta nr ON.0050.967.2016.MZO

Załącznik nr 1 do uchwały - kryteria naboru do szkół podstawowych

Załącznik nr 2 do uchwały - kryteria naboru do gimnazjów


Powrót
Copyright © 2010 SP nr 3.