Komunikaty

2015.06.21

UWAGA! Informacja dla rodziców przyszłorocznych gimnazjalistów

Rodzice, którzy starają się o przyjęcie dziecka do gimnazjum poza obwodem powinni w najbliższym tygodniu zalogować się do systemu i uzupełnić oceny i wyniki egzaminu oraz inne osiągnięcia. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego powinni także dostarczyć kserokopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu do gimnazjum, w którym złożony został wniosek o przyjęcie. Jeśli dokumenty te nie zostaną dostarczone dziecko nie będzie brało udział w rekrutacji i znajdzie się w szkole obwodowej.


Powrót
Copyright © 2010 SP nr 3.